User Tools

Site Tools


aanwijzingen_voor_het_vaststellen_van_opleidingsdoelen

Back to list

Copyright © Stichting Klaberblad 2013 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or published without the express consent of Stichting Klaverblad. Please also read http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Original format:

npi_-_aanwijzingen_voor_het_vaststellen_van_opleidingsdoelen.pdf

Nederlands Pedagogisch instituut AANWIJZINGEN VOOR HET VASTSTELLEN VAN OPLEIDINGSDOELEN 6565.8812 JU/LG Bij het vaststellen van opleidingsdoelen dient men leerre- sultaten voor ogen te hebben die een antwoord zijn op het functioneringstekort. Hieronder volgen kenmerken van een opleidingsdoel: 1. Het doel is gesteld in termen van een resultaat: zijn hebben. NIET: een werkwijze, b.v. inzicht verwerven. 9 2. Het doel geeft een verandering aan in de lerende uitge- drukt in een vermogen van de mens. NIET: van de organisatie, b.v. 50% hogere omzet. 3. Het vermogen van de mens wordt uitgedrukt naar zijn aard: weten, kunnen, houding. 4. De aard van het vermogen wordt uitgedrukt in niveau van diepgang, b.v.: - een voorstelling hebben; - begrijpen van; - inzicht hebben in; - kan zelfstandig; - kan in eigen woorden weergeven, of in een bijzin beginnende met ZODANIG DAT hij, b.v.: - beleidsmatige aspecten kan abstraheren uit complexe in- formatie; - blijk geeft de samenhang te begrijpen tussen - de storingsreacties reßexmatig kan toepassen. 5. Het doel geeft aan op welk speciÞek facet van de situa- tie het vermogen wordt gemanifesteerd. 6. Het doel vermeldt de omstandigheden waaronder het vermo- gen zich kan manifesteren, b.v.: - de strekking van de voorrangsregels begrijpen t.b.v. deelname aan het verkeer; - de strekking van de voorrangsregels begrijpen t.b.v. instructie aan cursisten. COPYRIGHT NPI Instituut voor Organisatie Ontwikkeling Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist Telefoon 03404-20044

aanwijzingen_voor_het_vaststellen_van_opleidingsdoelen.txt · Last modified: 2018/10/03 06:08 (external edit)