User Tools

Site Tools


functies_van_leiderschap

Back to list

Copyright © Stichting Klaberblad 2013 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or published without the express consent of Stichting Klaverblad. Please also read http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Original format:

npi_-_functies_van_leiderschap.pdf

NV! - Instituut voor Organisatie Ontwikkeling FUNCTIES VAN LEIDERSCHAP Vormgeven Abstraheren, g r o t e l i j n e n aanbrengen, samenhangen, l o g i c a bewaken, s t r u c t u u r aanbrengen. Beleid. verstarren Invoegen Luisteren; k l i m a a t scheppen waarin “ontvangen” kan w o r - den; bemiddelen; verzorgen. passief z i j n COPYRIGHT N P I voortjagen Toekomstgericht Een d o e l hebben en voor ogen houden. Evenwicht scheppen om een proces t o t r e s u l t a a t t e l e i d e n . stilstaan Verledengericht Het b e r e i k t e v a s t - houden, samenvatten, e v a l u e r e n : - - - - - - - 2 - op inhoud - procedure - i n t e r a c t i e Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist, Telefoon 0 3 4 0 4 - 2 0 0 4 4 , F a x 0 3 4 0 4 - s y l l a b u s : 3 0 5 2 . 8 7 1 0 JU/LG Toevoegen Spreken, i n i t i a - tieven nemen, p r o - ces op gang brengen. Actie brengen. verpletteren chaotiseren Verlevendigen Concreet denken, voorbeelden, e r v a - ringen, d e t a i l s , “humor”. Beweging. N.B.: De k w a l i fi c a t i e s b u i t e n de c i r k e l s geven h e t negatieve aspect aan.

functies_van_leiderschap.txt · Last modified: 2018/10/03 06:08 (external edit)