User Tools

Site Tools


onderzoek_tijd-gestalte

Back to list

Copyright © Stichting Klaberblad 2013 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or published without the express consent of Stichting Klaverblad. Please also read http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Original format:

npi_-_cursus_timemanagement_-_onderzoek_tijd-gestalte.pdf

90' Nederlands Pedagogisch instituut ONDERZOEK TIJD-GESTALT 1. Individueel: Maak zichtbaar in het uitgereikte agenda-overzicht (in verschillende kleuren): 1. nu al vaststaande afspraken; 2. regelmatig terugkerende activiteiten; 20' 3. voornemens (b.v. elke dag 3. uur lezen) 3 x 20' 4. privŽ zaken (vakantie, verjaardag, e.d.); 5a. ga na welke projectmatige activiteiten je hebt; 5b. reserveer hiervoor tijd in je agenda; begin bij de einddatum en werk van daaruit terug. 2. In drietallen uiteen: - Kijk naar A's agenda; nadat je begrepen hebt wat er staat melden B en C: ¥ wat valt op? ¥ hoe karakteriseer je deze agenda? Hierna zijn B en C aan de beurt. 3. Individueel: COPYRIGHT NPI Instituut voor Organisatie Ontwikkeling Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist Telefoon 03404 - 20044 7186.872.d FK/LG - Welke conclusies trek ik hieruit? 10 1 - W e r k j e a g e n d a b i j o f m a a k o p n i e u w e e n t i j d - G e s t a l t .

onderzoek_tijd-gestalte.txt · Last modified: 2018/10/03 06:08 (external edit)