onderzoek_klantgerichtheid

Back to list

Copyright © Association for Social Development (ASD) 2013 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or published without the express consent of Association for Social Development (ASD). Please also read http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Original format:

npi_-_oefening_onderzoek_klantgerichtheid.pdf

Nederlands Pedagogisch instituut OEFENING: ONDERZOEK KLANTGERICHTHEID 7186.883.i JM-FK/LG 1. Breng in kaart wie uw klanten zijn en wat elke (soort) klant(en) van u vraagt: het soort produkt of dienst, en wat die klant daarmee doet. 2. Wat betekent dit voor uw kerntaken en soort relatie die u daarbij naar de speciÞeke klanten toe te verzorgen hebt? Wat is uw toegevoegde waarde? Welke zijn de afge- leide taken? ¥ Waar liggen uw zorgpunten bij het bovenstaande? (Met andere woorden welke vragen en/of relaties van/met welke klanten vindt u moeilijk?) Concretiseer die zoveel mogelijk - geef voorbeelden. OEFENING: ONDERZOEK TOELEVERANCIERSGERICHTHEID 1. Van wie bent u afhankelijk voor de juiste kwaliteit van eigen dienstverlening? (geef aan in hoeverre) 2. Van welke mensen/groepen verlangt u meer hulp/informa- tie/bijdragen? Welke precies? 3. Bij wie verwacht u dat dit op moeilijkheden stuit? Welke? PROCEDURE: 30' Individueel vragen beantwoorden. 3×20' Uitwisseling visies in drietallen. 30 1 E v a l u a t i e v o o r b e r e i d i n g r a p p o r t a g e i n p l e n u m . 30' In plenum (alleen) rapportage groepsevaluatie m.b.t. de volgende vragen: a. Welk verschil in grondhouding m.b.t. klantgericht- held en toeleveranciersgerichtheid? b. Wat ontdekte u bij u zelf door gevolgde werkwijze? c. Wat bij/door anderen? d. Wat draagt deze oefening bij tot het effectief om- gaan met de tijd? COPYRIGHT NPI Instituut voor Organisatie Ontwikkeling Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist Telefoon 03404-20044

onderzoek_klantgerichtheid.txt · Last modified: 2018/10/03 06:08 (external edit)