wat_zijn_mijn_vernieuwingsvragen

Back to list

Copyright © Association for Social Development (ASD) 2013 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or published without the express consent of Association for Social Development (ASD). Please also read http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Original format:

npi_-_cursus_timemanagement_-_wat_zijn_mijn_vernieuwingsvragen.pdf

60 1 ' 80' Nederlands Pedagogisch Instituut WAT ZIJN MIJN VERNIEUWINGSVRAGEN? 1. Individueel: Behalve routine en/of regelmatig terugkerende activitei- ten: 10' ¥ welke (projectachtige) activiteiten heb ik op dit mo- ment onder handen? - geef aan de aanleidingen; - wat moet/zal het resultaat worden? - wie moet er iets mee doen; wie wil het? Kies er 1 uit. 2. Individueel: Als ik inzake deze projectachtige activiteit naar de doelgroep/klanten kijk: 10' . welke interne/externe ontwikkelingen werken dan op hen in? (in relatie tot dit project)? . welke gevolgen heeft dat voor mijn werksituatie? . probeer dat in een vraagstelling te formuleren. 3. In drietallen uiteen: A vertelt over bovenstaande; B en C luisteren en proberen vast te stellen: is dit project een probleemoplossend vraagstuk, of een vernieuwingsvraag en waarom. Vervolgens zijn B en C aan de beurt. Elk heeft 20'. COPYRIGHT NPI Instituut voor Organisatie Ontwikkeling Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist Telefoon 03404 - 20044 7186.872.c FK/LG

wat_zijn_mijn_vernieuwingsvragen.txt · Last modified: 2018/10/03 06:08 (external edit)