oefening_strategie

Back to list

Copyright © Association for Social Development (ASD) 2013 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or published without the express consent of Association for Social Development (ASD). Please also read http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Original format:

npi_-_oefening_strategie.pdf

INSTITUUT VOOR ORGANISATIE ONTWIKKELING Valckenboschlaan 8 - Postbus 299 - 3700 AG Zeist - Hollend - Tel. (03404) 20044 +3 -6 +3 +6 4-6 -3 -6 -3 OEFENING “STRATEGIE” Instructie voor de groepen rood en blauw - Er zijn twee groepen rood en blauw, die elk strate- gische keuzen moeten maken. - Rood kan kiezen tussen A en B en krijgt om deze keus aan blauw kenbaar te maken een rode kaart met de let- ters A en B. - Blauw kan kiezen tussen X en Y en maakt het aan rood kenbaar met een blauwe kaart met de letters X en Y. - Beide groepen bepalen hun strategie en keuzen. Het spel - Doel van het spel is zoveel mogelijk positieve punten te verzamelen. - Elke combinatie van keuzen A of B met X of Y levert punten op als volgt: - Het spel omvat 12 ronden. ¥ In de derde en de negende ronde worden de punten verdubbeld. In de twaalfde ronde worden de punten verviervoudigd. - Indien de deelnemers het wensen, kan iedere groep tussen de ronden intern overleg plegen. - Indien de deelnemers het wensen kan alleen na de derde en na de negende ronde overleg tussen de groepen, via 66/1 vertegenwoordiger, plaatsvinden. Initiatief daartoe kost 1 punt. Speelwijze ROOD COPYRIGHT NPI A B BLAUW X 6223.827.a WD/EV - Het spel begint met overleg in de groepen. - Dan komen de groepen bij elkaar, niet praten. - De spelleider kondigt de eerste ronde aan, elke groep ¥ toont zijn keuze met behulp van de kaart, spelleider noteert de punten, niet praten. - Let op de overlegmogelijkheden. INSTITUUT VOOR ORGANISATIE ONTWIKKELING Valckenboschlaan 8 - Postbus 299 - 3700 AG Zeist - Hollend - Tel. (03404) 20044 OEFENING '!STRATEGIE“ Instructie voor de begeleider Verdeel de deelnemers in twee groepen. Stuur elke groep in een aparte ruimte met de opdracht een strategie op te stellen op basis van de instructie voor de groepen rood en blauw. - Deel deze instructie verder zonder toelichting uit en beantwoord geen vragen. - Maak een rode kaart met een grote A op de ene en een grote B op de andere kant, idem een blauwe kaart met X en Y. - Maak op een ßap of bord een tabel als volgt: ROOD t BLAUW mogelijk overleg mogelijk overleg 1 2 5 6 7 8 6223.827.b WD/EV (2x) (2x) (2x) (4x (4x) - Als de groepen na het interne overleg bijeen komen:. ¥ zorg dat er niet gepraat wordt; ¥ kondig de eerste ronde aan; ¥ noteer de punten voor rood en voor blauw; ¥ vraag of intern overleg nodig is, zo ja, groepen uiteen; ¥ kondig de tweede ronde aan; ¥ noteer cumulatief de punten voor rood en voor blauw, enz. - Evaluatie: ¥ speel je tegen of met elkaar (concurrentie of samen- werking)? ¥ kun je op de afspraken met de andere groep vertrouwen? ¥ lezen van de instructie: Wat. is het doel? Zijn spelregels goed toegepast? Staat er dat je moet winnen? 2. ¥ Welke elementen bevorderen concurrentie/samenwerking? (een van de deelnemers heeft het al een keer ge- speeld en toen verbrak de andere groep de afspraak - ) wantrouwen in afsprakenÑ.- > nu in dit spel weinig bereid tot samenwerken); ¥ Hoe beleef je onderlinge afhankelijkheid? ¥ Welke spelregels voor samenwerking kan je hieruit aßeiden? * Via Wil Brokerhof uit Duitsland

oefening_strategie.txt · Last modified: 2018/10/03 06:09 (external edit)