literatuurlijst_werkgroep_m_v

Back to list

Copyright © Association for Social Development (ASD) 2013 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or published without the express consent of Association for Social Development (ASD). Please also read http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Original format:

npi_-_literatuurlijst_werkgroep_man_vrouw.pdf

NPI - Instituut voor Organisatie Ontwikkeling LITERATUURLIJST WERKGROEP M/V Adama v. Scheltema, H. - Kijk op arbeid. e.a. Stenfert Kroese, Leiden/Antwerpen 1984. Adams, J.D. - Transforming work. Miles River Press, Alexandria, VA, 1984. Boydell, T. Hammond, V. Burnier, A. Buuren, H. van Capra, F. Colegrave, Fenn, M. Ferguson, M. Foy, N. Ggdeke, W. Glasl, F. Groot, L. de Veld, E. ter Handy, Ch. - Men and Women in Organizations. MEAD special issue, summer 1985. - De zwembad mentaliteit. Querido, Amsterdam 1980. - Mijn andere lief. Ster, Breda 1985. - Het keerpunt. Contact, Amsterdam 1984. - Androgynie. Lemniscaat, Rotterdam 1981. - Vrouwen in management. Kluwer, Deventer 1981. - Aquarius samenzwering. Ankh-Hermes, Deventer 1982. - Yin and Yang of Organizations. London, 1981. - Handboek vrouw en beleid. Sara, Amsterdam 1985. - Management goden. Kluwer, Deventer 1978. Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700AG Zeist, Telefoon 03404 - 20044, Fax 03404 - 12770. literatuur: 6095.908.e KL/LG - Man en vrouw - het kleine verschil. In: Huwelijk en relatie. Vrij Geestesleven, Zeist 1988. - Kon ßiktmanagement. Verlag Paul Haupt, Bern/Stuttgart 1980. Harding, M.E. - Women's Mysteries, Ancient and Modern. Harper & Row, New York 1971. Harrison, R. Horst, H. van den - De ambitieuze vrouw. Elsevier, Amsterdam 1985. Howard, A. Huisman, J. Johnson, R.A. Jong, A.M. de Jung, C.G. Jung, E. Leonard, L. Levinson, D.J. Lievegoed, B.C.J. Mead, M. - Vrouwen in mannenberoepen. In den Toorn, Baarn 1981. 2. - Leiderschap en Strategie voor een Nieuwe Tijd - Lessen uit Bewuste Evolutie. Paper uit Symposium, Groningen, 24 april 1985. - Sex in the light of reincarnation and freedom. St. George Publications, Spring Valley, NY, 1980. - Hij, de psyche van de man belicht. - Zij, het raadsel van de vrouw ontsluierd. Beide: Servire, Katwijk aan Zee 1985. - Gelijke behandeling en het personeelsbe- leid. Kluwer, Deventer 1983. - Het ik en het onbewuste. Servire, Katwijk aan Zee 1981. - Anima en animus. Lemniscaat, Rotterdam 1983. - De gekwetste vrouw. Lemniscaat, Rotterdam 1983. - The seasons of a man's life. Ballantine Books, New York 1978. - De levensloop van de mens. Lemniscaat, Rotterdam 1976. - Organisaties in Ontwikkeling. Lemniscaat, Rotterdam, 1969. Mankowitz, A. - Vrouwen in de overgang. Lemniscaat, Rotterdam 1985. - Male and Female, a study of the sexes in a changing world. New York, 1955. Mintzberg, H. - Crafting Strategy. In: Harvard Business Review, 1987. Moss Kanter, E. - Men and Women of the Corporation. Basic Books, New York 1977. Naisbitt, J. - Megatrends. Spectrum, Utrecht 1985. Ott, M. Quispel, C.J. Gils, M.R. van Rouche, J. la Ryan, R. Sargent, A.G. - The androgynous manager. Anacom, New York 1981, 1983. Schiffers, F.M.H.N. Steiner, R. - Assepoesters en kroonprinsen. Proefschrift. Sua, Amsterdam 1985. 3. Nathans, H. - Intu•tie is te leren. In: Opleiding en Ontwikkeling, 1989-3. Overeem, E. van - Het verschijnsel Man en ik. In: Elseviers Magazine, 20 april 1985. - Transformatie van management en organisa- ties. Thema nummer MO, maart/april 1986. - Vrouwen aan het werk, strategie voor een suksesvolle carrire. Sijthof, Amsterdam 1985. Scherpenhuysen Rom, R. - De adam-mensheid en de eva-mensheid. In: Driegonaal 4, 1983. - Ruimte voor vrouwen, van ervaring naar be- leid. Deventer, 1984. Smit, J. - Er is een land waar vrouwen willen wonen. Sara, Amsterdam 1984. - De trappen van een hoger bewustzijn, imagi- natie-inspiratie-intu•tie. Vrij Geestesleven, Zeist 1982. - FilosoÞe der Vrijheid. Servire, Katwijk aan Zee, 1970. - Het vrouwelijke en het mannelijke. Pentagon, Amsterdam 1987. Stufkens, H. Tofßer, A., Washbourn, P. Weeda, I. Wilber, K. 4. - De splitsing in geslachten. In: Uit de akasha-kroniek (pag. 61 e.v.) Zeist 1985. - Management voor een nieuwe tijd. Lemniscaat, Rotterdam 1986. - Gezichten van de nieuwe tijd. Luyten, Aalsmeer 1984. - The third wave. London, 1980. - Fasen in het leven van de vrouw. Lemniscaat, Rotterdam 1985. - Over liefde gesproken. Unieboek, Houten 1986. - Zonder grenzen. Karnak, Amsterdam 1983.

literatuurlijst_werkgroep_m_v.txt · Last modified: 2018/10/03 06:09 (external edit)