oefening-_onderzoek_eigen_netwerk

Back to list

Copyright © Association for Social Development (ASD) 2013 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or published without the express consent of Association for Social Development (ASD). Please also read http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Original format:

npi_-_oefening_onderzoek_eigen_netwerk.pdf

Nederlands Pedagogisch Instituut OEFENING: ONDERZOEK EIGEN NETWERK Leerdoel: Bewustwording van de aard van de door jou opgebouwde netwerken Werkwijze: COPYRIGHT NPI 6765.8510 HA/SV A. Individueel onderzoekje aan de hand van de vol- gende vragen 1. Breng ŽŽn of meerdere initiatieven (al of niet geslaagd) in kaart die je in je werksituatie hebt genomen. Welke mensen heb je in je initiatief betrokken, teneinde realisering te bewerkstelligen? 3. Wat waren je overwegingen voor deze keuze? 4. Op het vervullen van welke rol (denk hierbij aan dragend-formeel-deskundig) sprak je deze mensen aan? 5. Evaluatie: geeft dit onderzoekje jou aanleiding om in de toekomst anders met het opbouwen van netwerken om te gaan? B. Plenaire uitwisseling Instituut voor Organisatie Ontwikkeling Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist Telefoon 03404-20044

oefening-_onderzoek_eigen_netwerk.txt · Last modified: 2018/10/03 06:08 (external edit)