7_stappen_in_een_biografie_verhelderings-proces

Back to list

Copyright © Association for Social Development (ASD) 2013 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or published without the express consent of Association for Social Development (ASD). Please also read http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Original format:

npi_-_7_stappen_in_een_biografie.pdf

NPI - Instituut voor Organisatie Ontwikkeling 7 STAPPEN IN EEN BIOGRAFIE/VERHELDERINGSPROCES H E ED 1 N COPYRIGHT NPI Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist, Telefoon 03404 - 20044, Fax 03404 - 12770. handleiding: 6871.876 OM/LG 1. Belangrijke gebeurtenissen (welke op jezelf indruk heb- ben gemaakt) bij voorbeeld: - uiterlijk markante gebeurtenissen; - wat sterke gevoelens heeft opgeroepen; - kleine gebeurtenissen met grote gevolgen. V 2. Welke perioden/fasen kun je in je leven onderscheiden? E Welke kwaliteit heeft elke periode gehad? Zou je elke fase een titel kunnen geven? L Wie speelde welke rol in elke fase? E D 3. Welke levenstbemass worden zichtbaar, bij voorbeeld: E - werken aan moeilijke karaktereigenschappen in je N (angst, ijdelheid, impulsiviteit, enz.); - bepaalde ziekte of dood (als thema); - bepaalde gaven (muziek b.v.) die je niet realiseren/ uitleven kan; - uiteenzetting met bepaald beroep of functie of stand(sverschil); - langlopend conßict met bepaalde mensen; enz. 4. Welke “ideaaldragers” hebben een rol in mijn leven ge- speeld? Welke mensen draag ik nu in mijn bewustzijn en wat is de aard van de relatie? (kunnen ook overledenen zijn!). Welke mensen blijven/gaan een rol in mijn toekomst spe- len? 5. Welke “onaffe” levensthema(s) heb ik nog (wat nog af te maken, wat is voorbij/uitgeleefd)?; en welke vragen (echte) komen de laatste tijd op mij 0 af? Hoor ik nieuwe vragen? Zie ik nieuwe uitdagingen/op E gaven op me afkomen? K < 0 6. Beelden van mogelijke keuzen, inclusief consequenties voor je zelf en voor anderen (verschillende scenario's ontwikkelen?). 7. Keuze maken c.q. welke stappen nu zetten om met wie, wanneer, waar tot een keuze te kunnen komen.

7_stappen_in_een_biografie_verhelderings-proces.txt · Last modified: 2018/10/03 06:08 (external edit)