aanwijzingen_voor_het_vaststellen_van_opleidingsdoelen

Back to list

Copyright © Association for Social Development (ASD) 2013 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or published without the express consent of Association for Social Development (ASD). Please also read http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Original format:

npi_-_aanwijzingen_voor_het_vaststellen_van_opleidingsdoelen.pdf

Nederlands Pedagogisch instituut AANWIJZINGEN VOOR HET VASTSTELLEN VAN OPLEIDINGSDOELEN 6565.8812 JU/LG Bij het vaststellen van opleidingsdoelen dient men leerre- sultaten voor ogen te hebben die een antwoord zijn op het functioneringstekort. Hieronder volgen kenmerken van een opleidingsdoel: 1. Het doel is gesteld in termen van een resultaat: zijn hebben. NIET: een werkwijze, b.v. inzicht verwerven. 9 2. Het doel geeft een verandering aan in de lerende uitge- drukt in een vermogen van de mens. NIET: van de organisatie, b.v. 50% hogere omzet. 3. Het vermogen van de mens wordt uitgedrukt naar zijn aard: weten, kunnen, houding. 4. De aard van het vermogen wordt uitgedrukt in niveau van diepgang, b.v.: - een voorstelling hebben; - begrijpen van; - inzicht hebben in; - kan zelfstandig; - kan in eigen woorden weergeven, of in een bijzin beginnende met ZODANIG DAT hij, b.v.: - beleidsmatige aspecten kan abstraheren uit complexe in- formatie; - blijk geeft de samenhang te begrijpen tussen - de storingsreacties reßexmatig kan toepassen. 5. Het doel geeft aan op welk speciÞek facet van de situa- tie het vermogen wordt gemanifesteerd. 6. Het doel vermeldt de omstandigheden waaronder het vermo- gen zich kan manifesteren, b.v.: - de strekking van de voorrangsregels begrijpen t.b.v. deelname aan het verkeer; - de strekking van de voorrangsregels begrijpen t.b.v. instructie aan cursisten. COPYRIGHT NPI Instituut voor Organisatie Ontwikkeling Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist Telefoon 03404-20044

aanwijzingen_voor_het_vaststellen_van_opleidingsdoelen.txt · Last modified: 2018/10/03 06:08 (external edit)