gespreksvoorbeeld-_bouwmaterialen_de_brik

Back to list

Copyright © Association for Social Development (ASD) 2013 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or published without the express consent of Association for Social Development (ASD). Please also read http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Original format:

npi_-_gespreksvoorbeeld_bouwmaterialen_de_brik.pdf

Nederlands Pedagogisch Instituut GESPREKSVOORBEELD: “BOUWMATERIALEN DE BRIK” Situatiebeschrijving Chef verkoop dhr. Heemskerk heeft een verkoper in dienst ge- nomen op proef. Deze man blijkt na zijn proeftijd van bijna 3 maanden niet de geschikte. De medewerker, dhr. De Bruin, wordt gevraagd op het kantoor van Heemskerk te komen met als reden: “We moeten eens met elkaar praten over je werk!”. Rolinstructies Zie bijlagen I en II. Worden de deelnemers na aßoop van het gesprek verstrekt! Nagesprek Onderzoek in het nagesprek vooral de dynamiek van het resul- taatgerichte gesprek: - komt de inhoud van de boodschap voldoende uit de verf? - welke reacties krijgt Heemskerk? - is het gesprek tweezijdig, dat wil zeggen: vindt er over en weer be•nvloeding en verandering plaats van de stand- punten? - waar vindt beeldvorming oordeelsvorming en waar besluit- vorming plaats? COPYRIGHT NPI Instituut voor Organisatie Ontwikkeling Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist Telefoon 03404 - 20044 6533.8811.a LB/LG Nederlands Pedagogisch Instituut GESPREKSVOORBEELD: “BOUWMATERIALEN DE BRIK” Rolinstructie I COPYRIGHT NPI Instituut voor Organisatie Ontwikkeling Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist Telefoon 03404 - 20044 6533.8811.b LB/LG Chef verkoop binnendienst Heemskerk - U bent de chef van dhr. De Bruin die in zijn proeftijd zit bij uw Þrma (bouwmaterialenhandel) als verkoper binnen- dienst. - De proeftijd van 3 maanden is morgen over een week ten einde, dus: er moet nu besloten worden. Op grond van erva- ringen met dhr. De Bruin lijkt de beslissing niet moei- lijk: ¥ hij heeft ongeveer van de produktie van zijn collega's geboekt; ¥ de afhandeling van de orders die hij wel sluit geeft problemen; . de samenwerking met collega's geeft spanningen en irri- taties; ¥ het lijkt erop of hij het wel nooit zal leren! - Op grond van deze feiten besluit u hem geen deÞnitieve aanstelling te geven. U heeft er echter wel begrip voor dat dat wel grote teleurstelling bij dhr. De Bruin zal op- roepen. Hij was immers al 5 jaar baanloos! - Om dhr. De Bruin dit mee te delen heeft u hem uitgenodigd. Nederlands Pedagogisch instituut GESPREKSVOORBEELD: “BOUWMATERIALENHANDEL DE BRIK” Rolinstructie II Medewerker De Bruin - U bent verkoper binnendienst bij een - Nadat u 5 jaar geen baan heeft gehad werkt u sinds bijna 3 maanden (proeftijd) bij deze Þrma. De ervaring die u voor deze baan heeft gehad was bij een verzekeringsmaatschappij als tussenpersoon. U heeft zelf het gevoel, dat het werk u nog niet makkelijk afgaat, maar dat het een kwestie van tijd zal zijn. Alle begin is immers moeilijk en vooral in dit vak. Je moet im- mers je klantenkring kunnen opbouwen. - U moet bij uw chef komen om te horen hoe uw proeftijd is verlopen. Hij heeft u daarvoor uitgenodigd op zijn kamer. COPYRIGHT NPI Instituut voor Organisatie Ontwikkeling Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist Telefoon 03404 - 20044 6533.8811.c LEVLG bouwmaterialenhandel.

gespreksvoorbeeld-_bouwmaterialen_de_brik.txt · Last modified: 2018/10/03 06:08 (external edit)