aanwijzingen_voor_een_gespreksvoering_ter_opsporing_van_functioneringstekorten_in_de_werksituatie

Back to list

Copyright © Association for Social Development (ASD) 2013 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or published without the express consent of Association for Social Development (ASD). Please also read http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Original format:

npi_-_opsporing_functioneringstekorten.pdf

Nederlands Pedagogisch Instituut LEERGANG OPLEIDEN EN LEREN IN WERKSITUATIES 6536.8812 JU/LO Aanwijzingen voor een gespreksvoering ter opsporing van funetioneringstekorten in de werksituatie Bedoeling van de hierna genoemde werkwijze: - betrokkene terug verplaatsen in de situatie, zodanig dat het tekort achter de (opleidings-)vraag ontdekt wordt; - degene die de situatie beschrijft wordt ervan weerhouden “over” de situatie te praten (via gedachten, meningen, oorzaken, conclusies, opvattingen, oplossingen, e.d.). De weg naar het tekort loopt, uit de aard der zaak, via een aantal stappen. De gespreksvoering kan zodanig zijn, dat men zich door de stappen “heen en weer beweegt”. 1. Luister nauwkeurig naar de verwoording van het ongenoegen omtrent het eigen functioneren in bepaalde situaties. 2. Vraag naar de aanleiding waardoor men wakker werd voor het functioneringstekort. 3. Vraag naar een exemplarisch voorbeeld (incident) als uit- drukking van het funct . ioneringstekort. 4. Vraag om een nauwkeurige beschrijving. a. van de fysieke omgeving waarin het incident zich af- speelt (dit helpt om weer in de situatie te komen; bo- vendien ontstaat het beeld van de inrichting van het incident). b. van de feitelijke handelingen, dingen die gezegd zijn en andere gebeurtenissen. 5. Luister naar de beleving van de verteller en/of stel daaromtrent vragen, zodanig, dat de “beleving van toen” weer actueel wordt. 6. Zoek samen met de betrokkene naar de wezenlijke kenmerken van de situatie en naar de spanningspunten die zich in- nerlijk manifesteerden. 7. Probeer onder woorden te brengen, wat de intenties van de betrokkene waren in de situatie van toen (“ist-soll”). N.B.: Hierin worden de aanknopingspunten voor de benodig- de vermogens voor het hanteren van het werkelijke tekort zichtbaar). COPYRIGHT NPI Instituut voor Organisatie Ontwikkeling Valchenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist Telefoon 03404-20044

aanwijzingen_voor_een_gespreksvoering_ter_opsporing_van_functioneringstekorten_in_de_werksituatie.txt · Last modified: 2018/10/03 06:09 (external edit)