gespreksvoorbeeld-_blikfabriek_vtd

Back to list

Copyright © Association for Social Development (ASD) 2013 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or published without the express consent of Association for Social Development (ASD). Please also read http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Original format:

npi_-_gespreksvooorbeeld_blikfabriek_vtd.pdf

Nederlands Pedagogisch Instituut GESPREKSVOORBEELD: “BLIKFABRIEK VTD” Situatiebeschrijving Bedrijfsleider Pietersen is op zoek naar een chef van de ad- ministratie. Hij heeft dit zoekproces overgenomen van zijn voorganger, die hij een half jaar geleden heeft opgevolgd. De procedure was ook open voor interne sollicitanten. Dhr. Jansen is ŽŽn van de interne sollicitanten. Qua vakken- nis is hij de goede kandidaat, maar collegiaal zijn er pro- blemen. Pietersen heeft Jansen uitgenodigd om hem uitsluit- sel te geven op zijn sollicitatie. Rolinstructies Nagesprek COPYRIGHT NPI Instituut voor Organisatie Ontwikkeling Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist Telefoon 03404 - 20044 6532.8811.a LB/LG Zie bijlagen 1 en II. Worden de deelnemers na het gesprek uitgereikt! Onderzoek in het nagesprek vooral de dynamiek van de inter- actie. Hoe gaan de deelnemers om met het vraagstuk van de gelijkwaardigheid? Hoe verwerkt Pietersen de reacties van Jansen? Hoe verwerkt Jansen zijn teleurstelling? Nederlands Pedagogisch Instituut GESPREKSVOORBEELD: “BLIKFABRIEK VTD” Rolinstruetie I Medewerker Jansen - U werkt al 15 jaar bij de Þrma. Uw baas is 1 jaar in dienst! U heeft gesolliciteerd naar de functie van chef van de administratie, u beschikt over de goede papieren: MBA, SPD-1 en -2. De functie van chef lijkt geknipt voor u, na 6 jaar chef voorraadbeheer, op uw huidige functie bent u uitgekeken, er moet iets nieuws komen. - Er zijn nog andere collega's in de markt, maar die geeft u minder kans, zij beschikken niet over de vereiste papieren volgens u: wel MBA en SPD-1, maar (nog) geen SPD-2. Wat dat betreft heeft u goede kansen! - De baas heeft u gevraagd even langs te komen voor een ge- sprekje over uw sollicitatie. COPYRIGHT NPI Instituut voor Organisatie Ontwikkeling Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist Telefoon 03404 - 20044 6532.8811.b LB/LG Nederlands Pedagogisch Instituut GESPREKSVOORBEELD: “BLIKFABRIEK IUD” Rolinstructie II Bedrijfsleider Pietersen - U bent sinds een half jaar in dienst van de Þrma. COPYRIGHT NPI Instituut voor Organisatie Ontwikkeling Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist Telefoon 03404 - 20044 6532.8811.c LB/LG - Er is een sollicitatieprocedure gaande die uw voorganger heeft gestart. Het gaat om de functie van chef administra- tie. Er zijn 3 sollicitanten. ¥ dhr. Hendriksen; ¥ dhr. De Wit; ¥ dhr. Jansen. - In de sollicitatie hebben de collega-chefs (van de produk- tie, de verkoop en de technische dienst) te kennen gegeven dat De Wit wat hen betreft de voorkeur verdient, vanwege zijn sociale vaardigheid, zijn geaccepteerde wijze van om- gaan met mensen. Wat de papieren betreft is Jansen de betere, maar van De Wit kan gezegd warden dat hij volgend jaar waarschijnlijk zal slagen voor SPD-2. Hendriksen valt af, omdat deze nog te jong is en ook niet over de goede papieren beschikt. - U dient dhr. Jansen nog (nadat u dhr. De Wit uw beslissing heeft meegedeeld) van uw besluit op de hoogte te brengen. Daarvoor heeft u hem uitgenodigd op uw kamer.

gespreksvoorbeeld-_blikfabriek_vtd.txt · Last modified: 2018/10/03 06:08 (external edit)