algemeen_model_van_drie_mogelijke_leersituaties

Back to list

Copyright © Association for Social Development (ASD) 2013 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or published without the express consent of Association for Social Development (ASD). Please also read http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Original format:

content not complete; please download

ALGEMEEN MODEL VAN DRIE MOGELIJKE LEERSITUATIES Aanbiedings(situatie) Toegang geven tot nieuw gebied, probleem, opgave, enz. Ori . en ter in g, a a n l o o p f a s e , o p s t a p t o t v e r d e r leren Verwerkings(situatie) ¥ Actief worden van de leerling ¥ Zich uiteenzetten met nieuwe informatie, probleem, verschijnsel, enz. ¥ Ontmoeten, ervaren ¥ Beoordelen Werk(situatie) ¥ Uitwerken ¥ Concretiseren, verdichten ¥ Bevestigen, integreren van leerresultaten verschillende uitwerkingen zijn mogelijk syllabus: 3987.871 OL/J0 “rijpen groeien” E-oogsten:D Uitwerking van het algemene model naar de leerweg als: Instructieweg (overwegend gesloten proces) Doel gegeven 1. Aanbieding van inhoud, informatie of ) “denkÑ begrippen \ / ) materiaal” Het algemeeh geldige, vanuit “het gegevene”, ) \ / \ J/ t 2. Instruptie (voor de verwerking) / \ –/ 3. Verwerking Het aangebodene\ “met zich zelf verbinden” (zichzelf = je zelf) D.m.v. nadenken t bespreken, bekijken, einz. vergelijken, in 'verband brengen met reeds bekende gegevens, situatys, enz. V 4. Instructie\(voor werkfase) 5. Toepassing, werk (r4t ervaringen vuillen) Oefenen, ermee werkn, een concreeid resultaat tot stand brengen in speciÞek situaties (“pet gegevene”) io r 6. Toetsen, evaluatie, controle (alle leerlingen “dezelfde” resultaten!) doel gegeven of te vinden Uitwerking van het algemene model naar de leerweg als: Ontdekkingsweg (overwegend open proces) 2. 1. Scheppen (aanbieden) van situaties 2. ¥ concrete situatie, experimentele situatie ) ¥ verschijnsel ) “ervarings- ¥ speciÞek geval, voorval ) materiaal” ¥ hulpmiddelen 3. “Bewerking” 4. COPYRIGHT NPI ¥ zich zelf me deze situatie verbinden ¥ erin duiken verkennen, analyseren ¥ onderzoeken ¥ probleemop ossend actief zijn ¥ oordeelsv rming Vraag: 5. Gen alisatie “Denkwerk” 3. obleemstelling t.a.v. s tuatie - stimulans tot zoeken Vraag: Probleemstelling t.a.v. “Inhoud” - “welke inform tie zit hierin” md“ , ewustwording door terugblik en evaluatie ¥ expliciteren van algemene wetmatigheden ¥ inzicht door nabespreking en verdieping (studie) ! Vastlegging van (gevonden) resultaten in b.v. syllabus (kennisinzicht) (voor verschillende leerlingen eventueel verschillende resultaten).

algemeen_model_van_drie_mogelijke_leersituaties.txt · Last modified: 2018/10/03 06:09 (external edit)