evaluatievragen_voor_de_leiderschapsoefening

Back to list

Copyright © Association for Social Development (ASD) 2013 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or published without the express consent of Association for Social Development (ASD). Please also read http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Original format:

npi_-_evaluatievragen_leiderschapsoefening.pdf

lul EVALUATIEVRAGEN VOOR DE LEIDERSCHAPSOEFENING Op welke wijze vervulde de leider haar rol? Hulpvragen: - algemene indrukken van waarnemer; - hoe ging de leider om met initiatieven/inbreng van anderen? - wat was haar bijdrage in bereiken van het resultaat? - was zij steeds goed op de hoogte van wat er gaande was in de groep? - had zij een bepaalde focus in gedachte voor het gebeuren, b.v.: ¥ mensgericht? ¥ produktiegericht? ¥ produktgericht? COPYRIGHT NPI INSTITUUT VOOR ORGANISATIE ONTWIKKELING Valckenboschlaan 8 - Postbus 299 - 3700 AG Zeist - Holland - Tel. (03404) 20044 6983.868 WG/LG

evaluatievragen_voor_de_leiderschapsoefening.txt · Last modified: 2018/10/03 06:08 (external edit)