onderzoek_naar_intuitie_en_ratio_uitgangspunt-_in_werksituaties

Back to list

Copyright © Association for Social Development (ASD) 2013 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or published without the express consent of Association for Social Development (ASD). Please also read http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Original format:

npi_-_onderzoek_naar_intuitie_en_ratio.pdf

Nederlands Pedagogisch Instituut ONDERZOEK NAAR INTUìTIE EN RATIO Uitgangspunt: in werksituaties Werkwijze 2 - Subgroepjes handleiding: 8044.895 KL/LG 1 - Individueel. Ieder zoekt in zijn/haar herinnering een nog levendig op te roepen situatie, waarin hij/zij: a) rationeel te werk ging; b) intu•tief te werk ging. Kies zowel voor het rationele als het intu•tieve ŽŽn situatie. Het is hierbij soms moeilijk ze gescheiden te vinden. Maar vraag je af wat in de gegeven situatie voor jou de dragende impuls was, waarop je het meest vertrouwde. Bereid je dan erop voor deze twee situaties aan de andere leden van je groepje zo concreet mogelijk te vertellen. Het is de bedoeling dat jouw luisteraars een feitelijk beeld van de situatie krijgen, zodat zij op eigen kracht tot een oordeel kunnen komen. Je kunt jouw presentatie voorbereiden door in je herinnering op het volgende te letten: - de omgeving waarin het zich afspeelde: kleuren, vor- men, voorwerpen…; - het tijdsproces en belangrijke momenten: wanneer ge- beurde wat, wat gebeurde ervoor, wat erna…? - de aanwezige mensen inclusief jezelf: wat deden ze, wat zeiden ze, wat dachten ze…? 2.1 - Kies wie waarmee begint en wisse' vervolgens de intu•- tieve en rationele situaties af. 2.2 - Spreker vertelt ŽŽn situatie zo feitelijk mogelijk, waarbij hij/zij van tevoren aangeeft of het om een voorbeeld m.b.t. het rationele of intu•tieve gaat. De luisteraars kunnen vragen stellen om de spreker uit oordelen of algemeenheden te halen. Bevredig je eigen nieuwsgierigheid niet, maar help een zo concreet moge- lijk beeld te krijgen. Maar denk aan de tijd! 2.3 - Luisteraars schrijven voor zich zelf op wat hen opvalt in de situatie waarover verteld is. Het gaat hierbij er niet om of je het eens bent met de spreker dat dit Instituut voor Organisatie Ontwikkeling Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist Telefoon 03404-20044 COPYRIGHT NPI 2. een herinnering is die te maken heeft met het ratione- le of intu•tieve. Ondertussen wacht de spreker. Daarna vertellen de luisteraars hun karakteristieken. De spreker kan vragen stellen om de zienswijze van de luisteraar te begrijpen. Geen discussie. Tot slot zegt de spreker welke karakteristiek het verste van hen afstaat en welke het dichtste bij (wat hij het makkelijkst kan herkennen). 2.4 - Een volgende spreker, een volgende situatie. Herhaling van voorgaande stappen 2.2 en 2.3. NB. - Afhankelijk van de tijd en de vaardigheid komen er meer situaties dan ŽŽn intu•tieve en ŽŽn rationele aan de orde. Gezien de beschikbare tijd op deze dag (11-5-'89) en gezien de doelstelling komen niet alle voorbereide situaties aan de orde. Toch heeft het zin je erop voor te bereiden twee situaties te vertellen. 2.5 - Houd wat tijd over om met elkaar na te praten over de gevonden karakteristieken en het thema intu•tie en ratio als organisatiekwaliteiten.

onderzoek_naar_intuitie_en_ratio_uitgangspunt-_in_werksituaties.txt · Last modified: 2018/10/03 06:08 (external edit)