praktijkgeval-_wijkcentrum_ons_huis

Back to list

Copyright © Association for Social Development (ASD) 2013 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or published without the express consent of Association for Social Development (ASD). Please also read http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Original format:

npi_-_praktijkgeval_wijkcentrum_ons_huis.pdf

NPI - Instituut voor Organisatie Ontwikkeling WIJKCENTRUM “ONS HUIS” In Fortrijk staat in de Bloemenwijk een kleuterschool. Door het teruglopend aantal leerlingen is deze school vorig jaar omgebouwd tot een wijkcentrum alias gemeenschapshuis genaamd “Ons Huis”. De verbouwing is door de gemeente geÞnancierd. Voor de exploitatie staat een beperkte subsidie ter beschik- king. Deze exploitatie gebeurt onder verantwoordelijkheid van een stichtingsbestuur. Dit bestuur is meteen actief aan het werk gegaan. Het heeft getracht het gebouw tot een levend centrum te maken, waarin zich 's morgens en 's avonds de meest verschillende activiteiten afspelen: voorlichting aan en gespreksgroepen van werklozen, oefenruimte voor muziek- en toneelgroepen, ontmoetingsruimte voor jongeren, vergaderruimte voor actiegroepen, zitting van een rechtskun- dige voor gratis rechtsbijstand e.d. Ook wordt het wijkge- bouw verhuurd voor bruiloften en partijen. Voor de buurt begint de overlast (lawaai, geparkeerde auto's, rommel om het gebouw) langzamerhand een probleem te worden. Een aantal bewoners heeft elkaar daarin gevonden en besloten een gesprek met het stichtingsbestuur aan te vra- gen. Instructie De partijen komen bijeen in het wijkcentrum. U stelt zelf vast hoeveel mensen van uw kant aan de bespreking deelnemen, hoe ze heten, wat ze voor beroep hebben, welke functie ze in het bestuur hebben respectievelijk welke positie ze in de buurt innemen. Het wordt aan de spelers overgelaten, welke informatie zij daarover vooraf of tijdens het gesprek willen geven. Ontbrekende informatie wordt tijdens het spel “realistisch verzonnen” en geldt dan vanaf dat moment. COPYRIGHT NPI Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist, Telefoon 03404 - 20044, Fax 03404 - 12770. praktijkgeval: 6579.913 AB-WG/LG

praktijkgeval-_wijkcentrum_ons_huis.txt · Last modified: 2018/10/03 06:08 (external edit)