vernieuwen_van_processen_-_het_stappenplan

Back to list

Copyright © Association for Social Development (ASD) 2013 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or published without the express consent of Association for Social Development (ASD). Please also read http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Original format:

npi_-_th_vernieuwen_van_processen_-_stappenplan.pdf

Vernieuwen van processen Het stappenplan

Stap 1 Selecteren van een kemproces voor vernieuwing. Criteria. h u i d i g e strategie disfunctionaliteit effecten op de klant Stap 2 In kaart brengen van betrokken personen Stap 3 De betrokkenen (of vertegenwoordigers) beschrijven het proces onder begeleiding van een adviseur. Stap 4 De problemen in het kernproces worden geinventariseerd door de betrokkenen onder begeleiding van een adviseur Stap 5 Ideeen voor oplossingen worden geinventadseerd en goede ideeen die makelijk te realiseren zijn worden zo snel mogelijk uitgevoerd. Stappenplan procesvernieuwing Cursussen en trainingen samenwerking/ coachingalgemeen vakinhoudelijk mn. in relatie tot IT. Benchmarking intern of extern. Intern wordt zoveel mogelijk gedelegeerd. MEM M i a .• • Stap 6 Een team onder leiding van een lijmnanager (proceseigenaar) wordt gevormd. Dit team bestaat uit ingewijden (directe kemproces betrokkenen) en buitenstaanders (indirecte kemproces betrokkenen). Bij voorkeur bestaat het team uit de volgende leden: • Medewerkers • Lijnfunctionaris(sen) • IT-deskundige • Marketing functionaris • P&O functionaris • INPI-adviseur(s) Het team realiseert de volgende zaken: • De problemen worden kernachtig gedefinieerd (Ist-situatie). • De visie wordt kernachtig weergegeven (Soll-situatie) • Een nieuw kemproces wordt ontworpen, eventueel met behulp van tijdelijke (staijspecialisten Stap 7 Het nieuwe kemprocesontwerp wordt geimplementeerd Stap 8 Een kwaliteitsprogramma wordt opgezet waarmee medewerkers en hun chefs het nieuwe proces continue verbeteren ED

vernieuwen_van_processen_-_het_stappenplan.txt · Last modified: 2018/10/03 06:09 (external edit)