de_6_basiselementen_te_samen_een_totaliteit_waarmee_de_opleider_voortdurend_rekening_houdt_bij_de_vormgeving_aan_het_proces_van_opleiden_en_leren

Back to list

Copyright © Association for Social Development (ASD) 2013 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or published without the express consent of Association for Social Development (ASD). Please also read http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Original format:

npi_-_basiselementen_opleiding.pdf

•••••• Nederlands Pedagogisch Instituut DE 6 BASISELEMENTEN, T E ZAMEN EEN TOTA L I T E I T, WAARMEE D E O P - LEIDER VOORTDUREND REKENING HOUDT B I J D E VORMGEVING AAN HET PROCES VAN OPLEIDEN E N LEREN O n d e r s t a a n d e e l e m e n t e n v o r m e n e e n k r a c h t e n v e l d d a t o m v e r - z o r g i n g e n a a n d a c h t v r a a g t , v a n a f h e t m o m e n t d a t d e o p l e i - d i n g s v r a a g w o r d t g e s t e l d . •••••• N\ v e r e i s t e l e e r - \ en v e r a n d e r i n g s - I processen b e g i n s i t u a t i e doelgroep B e g i n s i t u a t i e o p l e i d i n g s - doel(en) sssa wo» , / i n t e g r a t i e “ ‘ door o p l e i d e r / ms, ss, S . ,••• •••••• ••••• / 1 , / % consequenties o p l e i d i n g s r e s u l t a t e n k k v o o r i n t e g r a t i e ) \ w e r k s i t u a t i e \ / , … -.. . . . , s y l l a b u s : 6 6 2 9 . 9 0 3 JU/JO O s . s • s s • • • • • • 00 0. ' noodzakelijke \ randvoorwaarden voor h e t b e r e i k e n van d e gewenste \ e i n d s i t u a t i e te verwachten . \ belemmeringen k r i t i e k e punten \ v a n l e e r s i t u a t i e s Te d e n k e n v a l t a a n : - u i t g a n g s n i v e a u ( b e g i n g e d r a g ) t . o . v . d e l e e r s t o f e n t . o . v . ” h e t l e r e n “ a l s z o d a n i g ; d i t k o m t t o t u i t d r u k k i n g i n r e s - p e c t i e v e l i j k c a p a c i t e i t e n , g e a a r d h e i d e n g e r i c h t h e i d v a n de d o e l g r o e p ; - h u i d i g e f u n c t i o n e r i n g s k a r a k t e r i s t i e k e n . Instituut voor Organisatie Ontwikkeling Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist, Telefoon 03404-20044, Fax 03404-12770 .•••••••.• L e e r - e n v e r a n d e r i n g s p r o c e s s e n 2. Te d e n k e n v a l t a a n u i t g a n g s p u n t e n , s t r u c t u u r e n v o r m g e v i n g van d e l e e r g a n g . O f w e l d e u i t e r l i j k e i n r i c h t i n g t . b . v . d e gewenste i n n e r l i j k e l e e r p r o c e s s e n i n m e n s e n . O p l e i d i n g s d o e l e n Te d e n k e n v a l t a a n : - d e a a n l e i d i n g e n c o n t e x t v o o r d e o p l e i d i n g s v r a a g ; - a a r d e n n i v e a u v a n g e w e n s t e l e e r r e s u l t a t e n ; - h e t h o o f d o p l e i d i n g s - d o e l . R a n d v o o r w a a r d e n Te d e n k e n v a l t a a n : - l i j n / m a n a g e m e n t : b e l e i d , p r i o r i t e i t s t e l l i n g , h a a l b a a r h e i d , t i j d , g e l d , r u i m t e , h u l p m i d d e l e n , e . d . - ” m a n a g e m e n t “ v a n d e o p l e i d i n g s p r o c e s s e n : d e s k u n d i g h e i d , b e s c h i k b a a r h e i d , h o u d i n g v a n d e b e n o d i g d e o p l e i d e r s , d i - d a c t i s c h e o p z e t ( o p l e i d i n g s p l a n ) , d i d a c t i s c h e h u l p m i d d e - l e n . Te v e r w a c h t e n k r i t i e k e p u n t e n i n l e e r s i t u a t i e s Te d e n k e n v a l t a a n : - d e o r g a n i s a t i e k a r a k t e r i s t i e k e n e n f a s e v a n o n t w i k k e l i n g van d e o r g a n i s a t i e ; - d e l e e r k a r a k t e r i s t i e k e n v a n d e d o e l g r o e p . I n t e g r a t i e w e r k s i t u a t i e Te d e n k e n v a l t a a n : - g e w e n s t e f u n c t i o n e r i n g s k a r a k t e r i s t i e k ; - m o g e l i j k e d i s c r e p a n t i e s t . o . v . b e s t a a n d b e l e i d e n g a n g v a n z a k e n ; g e w e n s t e v o o r b e r e i d i n g , o p v a n g , f o l l o w - u p . COPYRIGHT N P I

de_6_basiselementen_te_samen_een_totaliteit_waarmee_de_opleider_voortdurend_rekening_houdt_bij_de_vormgeving_aan_het_proces_van_opleiden_en_leren.txt · Last modified: 2018/10/03 06:09 (external edit)