gespreksvoorbereiding

Back to list

Copyright © Association for Social Development (ASD) 2013 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or published without the express consent of Association for Social Development (ASD). Please also read http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Please download for full schema

Original format:

npi_-_gespreksvoorbereiding.pdf

NPI - Instituut voor Organisatie Ontwikkeling GESPREKS VOORBEREIDING Aanpak - hoeveel t i j d ? - verdeling van de t i j d ; - gespreksleider? - verdere taakverdeling, n o t u l i s t , enz. - agenda; - voorbereiding doen; - i n l e i d i n g ; - evaluatie; - terugrapportage; 2- enz., enz. COPYRIGHT NPI Inhoud - onderwerp; thema - delen van het onderwerp; - kijkhoeken; invalshoeken - wat i s het e i g e n l i j k e probleem?; wat i s de zorg? - welke vraag(en) moet(en) beantwoord? EENS GEMOTIVEERD Deelnemers - wie moeten deelnemen? - wie horen e r b i j ? - wie hebben verstand van het onderwerp? - w i l l e n z i j samen? - kunnen z i j samen? - wat wordt de s t i j l van interactie? Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist, Telefoon 0 3 4 0 4 - 2 0 0 4 4 , F a x 0 3 4 0 4 - handleiding: 5934.883 JSAG Doel - welk resultaat moet aan het eind van het gesprek z i j n bereikt? - wat moet e r u i t komen? - verwachtingen.

gespreksvoorbereiding.txt · Last modified: 2018/10/03 06:09 (external edit)