het_zelf_inrichten_van_een_leersituatie_of_presentatie-situatie

Back to list

Copyright © Association for Social Development (ASD) 2013 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or published without the express consent of Association for Social Development (ASD). Please also read http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Original format:

npi_-_het_zelf_inrichten_van_een_leer-_of_presentatiesituatie.pdf

English (google) translation: English version

Nederlands Pedagogisch Instituut oefening: 7802.8910 LH/30 Het zelf inrichten van een leersituatie hf presentatie-situatie Opdracht: Bereid je voor op het geven van een lesfragment of presentatie, van maximaal 20 minuten. - GŽŽn rollenspel, geen Þctieve toehoorders, maar richt je tot aanwezige groep. Werkwijze: 5 min.: - de inleid(st)er geeft aan wat het doel van de uiteenzet- ting is; wat hij/zij ermee wil bereiken, waarom relevant voor hem/haar? - de inleid(st)er formuleert de eigen onderzoeksvragen (op ßap): waar moeten de anderen op letten hij de observa- tie? 20 min.: - lesfragment/presentatie. 5 min.: - gezamenlijke beeldvorming van het lesfragment/de presen- tatie aan de hand van feiten. 15 min.: - groepSleden noteren hun commentaar n.a.v. de onderzoeks- vragen. - de inleid(st)er vraagt commentaar op de onderzoeksvra- gen en stuurt het gesprek daarover. 5 min.: - de inleid(st)er formuleert conclusies (eventueel na be- denktijd). 5 min.: - de groep geeft (zonder verdere discussie) aanvullende tips. 15 min.: - gezamenlijk lering trekken m.b.t. de factoren die in een les- of presentatie-situatie een rol spelen. COPYRIGHT NPI Instituut voor Organisatie Ontwikkeling Vaickenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist, Telefoon 03404-20044, Fax 03404-12770

het_zelf_inrichten_van_een_leersituatie_of_presentatie-situatie.txt · Last modified: 2018/10/03 06:08 (external edit)