scenario-oefening-_welke_mogelijkheden_zie_ik_voor_de_komende_5_jaar

Back to list

Copyright © Association for Social Development (ASD) 2013 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or published without the express consent of Association for Social Development (ASD). Please also read http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Original format:

npi_-_scenario_oefening_mogelijkheden_voor_de_komende_5_jaar.pdf

Nederlands Pedagogisch instituut SCENARIO-OEFENING WELKE MOGELIJKHEDEN ZIE IK VOOR DE KOMENDE 5 JAAR? handleiding: 7816.8810 KL/LG Een scenario-oefening a l s hulpmiddel b i j d e i n d i v i d u e l e koersbepal i n g . Doel: Het denken m . b . t . d e toekomstige b e r o e p s s i t u a t i e b e w e e g l i j k ( e r ) maken, om d i c h t e r b i j w a t j e e i g e n l i j k w i l t t e komen. Standpunt: 1 - J e denken wordt vaak om a l l e r l e i redenen ( t e vroeg) verengd: - redenen aan j e z e l f gebonden, a l s “ i k kan d a t n i e t ” , o f “ z i j zullen m i j t o c h n i e t w i l l e n hebben”, o f . . . . ; - redenen v a n u i t de omgeving, a l s werkeloosheid, t e k o r t aan b a - nen, b e z u i n i g i n g , waardoor j e overgaat t o t h e t g r i j p e n wat e r te g r i j p e n v a l t . 2 - Een b e w e e g l i j k houden van j e denken g e e f t j e meer mogelijkheden te k i e z e n i n h e t spanningsveld tussen verlangen en gegeven mogelijkheden. Werkmethode: 1 - Maak tenminste twee v e r s c h i l l e n d s o o r t i g e s c e n a r i o ' s (r2 d r a a i - boek) v a n j e l e e f - w e r k s i t u a t i e i n de komende 5 j a a r . E i s e n aan het s c e n a r i o : o p s c h r i f t ( l i e f s t op fl a p ) , z o concreet mogel i j k , z o d a t j e j e z e l f handelend z i e t f u n c t i o n e r e n , h e t moet een zeker gevoel van r e a l i s m e i n j e oproepen. 2 - Ve r t e l d i t aan anderen, d i e j e h e t v e r d e r helpen t e c o n c r e t i s e - ren m . b . v. vragen s t e l l e n . N.B.: Door i n de concreetheid a f t e d a l e n , bemerk j e pas goed waar deze v o o r s t e l l i n g b o t s t / k l i k t met wat j e e i g e n l i j k w i l t . Procedure: 1 - I n d i v i d u e e l , eventueel met een gesprekspartner - w i j z i j n t e r beschikking. 4 5 ' 2 - I n t r i o ' s , 3 0 ' p e r persoon. 20 1 v e r t e l l e n , 10' u i t w i s s e l e n van momenten waar h e t b o t s t e / k l i k t e en o p - s c h r i j v e n wat j e w i l t vashouden. COPYRIGHT NPI Instituut voor Organisatie Ontwikkeling Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist, Telefoon 03404-20044, Fax 03404-12770

scenario-oefening-_welke_mogelijkheden_zie_ik_voor_de_komende_5_jaar.txt · Last modified: 2018/10/03 06:08 (external edit)