onderzoek_naar_de_eigen_onderhandelingsstijl

Back to list

Copyright © Association for Social Development (ASD) 2013 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or published without the express consent of Association for Social Development (ASD). Please also read http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Original format:

npi_-_onderzoek_naar_de_eigen_onderhandelingsstijl.pdf

Nederlands Pedagogisch instituut ONDERZOEK NAAR DE EIGEN ONDERHANDELINGSSTIJL Geef op de volgende keuze-assen aan waartoe j e het meest geneigd bent i n onderhandelingssituaties. zorg voor h e t eigen belang geringe openheid van zaken waar het om v i t a l e informatie gaat eisend naar de andere p a r t i j versterken van de eigen (machts-) positie waardoor de ander afhankel i j k wordt gesloten m . b . t . wat i k weet, beleef en w i l sterk vasthoudend t . a . v. m i j n doelen d i e i k w i l bereiken i I i I I 1 i I *handleiding: 6430.881 HG/LG *Gebaseerd op: W.F.G. Mastenbroek, Onderhandelen 1984 zorg voor het gemeenschappelijke belang grote openheid van zaken ook waar het v i t a l e informatie betreft toegevend en bereid t o t concessies vermijden van ongel i j k h e i d en streven naar gelijkwaardige posities en een evenwichtige r e l a - t i e open m . b . t . wat i k weet, beleef en w i l fl exibel t . a . v. mijn doelen d i e i k wil bereiken In een gesprek kan d i t beeld met anderen getoetst en uitgediept worden om z i c h t t e k r i j g e n op kenmerken i n de eigen onderhandel i n g s s t i j l . Instituut voor Organisatie Ontwikkeling Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist, Telefoon 03404-20044, Fax 03404-12770

onderzoek_naar_de_eigen_onderhandelingsstijl.txt · Last modified: 2018/10/03 06:08 (external edit)