selectie-oefening

Back to list

Copyright © Association for Social Development (ASD) 2013 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or published without the express consent of Association for Social Development (ASD). Please also read http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Original format:

npi_-_selectieoefening.pdf

NV! - Instituut voor Organisatie Ontwikkeling SELECTIE-OILKINING 1958.764.A TS/LG Lijst van kandidaten voor de functie van Bedrijfsleider voor een schrootverwerkend bedrijf in Gurindia. Naam: R. Zwart Geboren: 7-5-1933 Opleiding: HTS Amsterdam. Diploma Schrootverwerkend Ingenieur 1955. Ervaring: Research-assistent Delft 1955-1958. Docent aan de HTS te Haarlem 1958-1966. Manager in het moederbedrijf sinds 1966. Talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Gurindisch. Naam: S. de Wit Geboren: 8-9-1930 Opleiding: HTS Hengelo. Diploma Schrootverwerkend Ingenieur 1953. Ervaring: Docent aan verschillende HTS-en in schrootpakken en algemeen management 1953-1957. Manager bedrijfsleider van een Zweeds schrootverwerkend bedrijf 1958 - nu. Talen: Engels, Zweeds, Nederlands, Gurindisch. Naam: T. Groeneveld Geboren: 3-7-1933 Opleiding: HTS Amsterdam. Diploma Schrootverwerkend Ingenieur 1953. Ervaring: Docent aan verschillende HTS-en 1953-1958. Assistent-bedrijfsleider bij de Hoogovens 1958-1961. Bedrijfsleider bij een dochterbedrijf in eigen land 1961 - nu. Talen: Nederlands, Engels, Gurindisch. Naam: K. v.d. Kort Geboren: 3-4-1940 Opleiding: HTS Tilburg. Diploma Schrootverwerkend Ingenieur 1959. Ervaring: Staf-Ingenieur research-laboratorium voor schroot te Delft 1959-1961. Bedrijfsleider schrootbedrijf van de staat Koeweit 1962 - nu. Talen: Nederlands, Engels, Swahili, Arabisch, Maleis, Gurin- disch. Naam: V. Langenveld Geboren: 3-9-1932 Opleiding: HTS Amsterdam. Diploma Schrootverwerkend Ingenieur 1954. Ervaring: Ontwikkelingsafdeling N.V. Pletterijen te Hoogezand 1954-1957. Assistent-bedrijfsleider lastechnisch bedrijf C.L.B. 1957-1959. ¥ Afdelingschef Hoogovens 1959 - nu. Talen: Nederlands, Engels (een beetje). Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist, Telefoon 03404-20044, Fax 0340442770. 2 . Naam: W. van Dam Geboren: 8-7-1931 Opleiding: HTS Haarlem. Diploma Schrootverwerkend Ingenieur 1953. Ervaring: Assistent-bedrijfsleider van het Algerijnse Staats- schrootbedrijf 1953 - 1957. Manager van een schrootbedrijf in India 1958 - nu. Talen: Nederlands, Frans, Engels, Arabisch, Hindustani, Gurindisch. Naam: X. Pordoni Geboren: 1-10-1935 (Italiaans staatsburger) Opleiding: 'Universiteit' van Palermo. Diploma Astrologie en Drijver gehaald aan de HTS te Tilburg. Diploma Schroot- verwerkend Ingenieur aan de Universiteit van Palermo (n.b.: staat gelijk met in Nederland HTS-diploma) 1959. Ervaring: Staf-Ingenieur van het Sardinische Schrootbedrijf N.V. 1959-1961. Bedrijfsleider van het Leonardo Cordova Ltd. Staal- bedrijf 1961 - nu. Talen: Italiaans, Nederlands, Engels, Gurindisch. De handeling speelt zich af in het jaar 1968. COPYRIGHT NPI NPI - Instituut voor Organisatie Ontwikkeling SELECTIE-OEFENING “Nadere informatie voor u” COPYRIGHT NPI Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist, Telefoon 03404 - 20044, Fax 03404 - 12770. 1958.764.B TS/LG Uw groep bestaat uit een aantal managers van een Nederlands metaalverwerkend bedrijf met vestigingen over de gehele wereld. U komt bijeen om een manager te selecteren. Deze manager kunt u niet in een sollicitatiegesprek ontmoeten, daar de reiskosten te hoog worden. U bent daardoor gedwongen af te gaan op die gegevens, welke u op papier verstrekt worden. Andere gegevens staan u niet ter beschikking. De reden voor deze selectie is, dat uw bedrijf, dat schroot verwerkt, besloten heeft een schrootverwerkend bedrijf te vestigen in het land Gurindia. De manager/bedrijfsleider van dat bedrijf moet nu door u gekozen worden uit de bijgaande lijst van kandidaten. Verdere informatie welke u nodig hebt is, dat het land Gurindia een oosters land is, dat behoort tot de ontwikkelingslanden. Het land heeft een zeer warm klimaat. Ook is er geen spoorweg- net van enige betekenis. De betalingsbalans van het land ziet er slecht uit. Er is ook veel werkeloosheid. De politieke constellatie kan omschreven worden met: “Een sterk dictatori- aal en nationalistisch regime”. Bovendien heeft men sterk feodale idee‘n over de vrouw, die beslist als ongelijkwaardig aan de man gezien wordt. De regering van Gurindia heeft bepaald, dat buitenlandse vesti- gingen Gurindi‘rs moeten aannemen in alle functies van het bedrijf, met uitzondering van de bedrijfsleider. Men heeft ook een regeringsinspecteur aangesteld, die de gang van zaken in het bedrijf controleert en die maandelijks een rapport moet indienen. Dit rapport moet mede ondertekend worden door de bedrijfsleider, die de nationaliteit moet hebben van het land waar het moederbedrijf gevestigd is. Bovendien moet de bedrijfsleider lid zijn van het instituut voor metaalverwerkende ingenieurs in Gurindia. Dit lidmaatschap kan verkregen worden, wanneer men niet jonger is dan 30 en een einddiploma van een HTS heeft. De HTS van Haarlem, die niet de kleinste is, onderwijst boven- dien nog in de vakken: Astrologie, Thermodynamica en Lastechniek. NPI - Instituut voor Organisatie Ontwikkeling SELECTIE-OEFENING “Nadere informatie voor u” 1958.764.0 TS/LG Uw groep bestaat uit een aantal managers van een Nederlands metaalverwerkend bedrijf met vestigingen over de gehele wereld. U komt bijeen om een manager te selecteren. Deze manager kunt u niet in een sollicitatiegesprek ontmoeten, daar de reiskosten te hoog worden. U bent daardoor gedwongen af te gaan op die gegevens, welke u op papier verstrekt worden. Andere gegevens staan u niet ter beschikking. De reden voor deze selectie is, dat uw bedrijf, dat schroot verwerkt, besloten heeft een schrootverwerkend bedrijf te vestigen in het land Gurindia. De manager/bedrijfsleider van dat bedrijf moet nu door u gekozen worden uit de bijgaande lijst van kandidaten. Verdere informatie welke u nodig hebt is, dat het land Gurindia een oosters land is, dat behoort tot de ontwikkelingslanden. Het land heeft een zeer warm klimaat. Ook is er geen spoorweg- net van enige betekenis. De betalingsbalans van het land ziet er slecht uit. Er is ook veel werkeloosheid. De politieke constellatie kan omschreven worden met: “Een sterk dictatori- aal en nationalistisch regime”. Bovendien heeft men sterk feodale idee‘n over de vrouw, die beslist als ongelijkwaardig aan de man gezien wordt. De regering van Gurindia heeft bepaald, dat buitenlandse vesti- gingen GurindiMrs moeten aannemen in alle functies van het bedrijf, met uitzondering van de bedrijfsleider. Men heeft ook een regeringsinspecteur aangesteld, die de gang van zaken in het bedrijf controleert en die maandelijks een rapport moet indienen. Dit rapport moet ondertekend worden door de bedrijfs- leider, die minstens 3 jaar ervaring moet hebben als manager van een schrootverwerkend bedrijf. Dit is in Gurindia wette- lijk voorgeschreven. Er zijn verschillende ETS-en, die het diploma “Schrootver- werkend Ingenieur” uitreiken, dat toegang geeft tot het lid- maatschap van het instituut voor metaalverwerkende ingenieurs te Gurindia. De kleinere ETS-en onderwijzen drie, de grotere vier van de onderstaande vakken: Schrootpakken, Thermodynamica, Lastechniek, Astrologie en Drijven. De kleinste HTS is de enige, die speciaal opgericht is om vrouwen techniek te laten studeren en neemt dan ook alleen vrouwen aan. COPYRIGHT NPI Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist, Telefoon 03404-20044, Fax 03404-12770. NPI - Instituut voor Organisatie Ontwikkeling SELECTIE-OEFENING “Nadere informatie voor u” 1958.764.D TS/LG Uw groep bestaat uit een aantal managers van een Nederlands metaalverwerkend bedrijf met vestigingen over de gehele wereld. U komt bijeen om een manager te selecteren. Deze manager kunt u niet in een sollicitatiegesprek ontmoeten, daar de reiskosten te hoog worden. U bent daardoor gedwongen af te gaan op die gegevens, welke u op papier verstrekt worden. Andere gegevens staan u niet ter beschikking. De reden voor deze selectie is, dat uw bedrijf, dat schroot verwerkt, besloten heeft een schrootverwerkend bedrijf te vestigen in het land Gurindia. De manager/bedrijfsleider van dat bedrijf moet nu door u gekozen worden uit de bijgaande lijst van kandidaten. Verdere informatie welke u nodig hebt is, dat het land Gurindia een oosters land is, dat behoort tot de ontwikkelingslanden. Het land heeft een zeer warm klimaat. Ook is er geen spoorweg- net van enige betekenis. De betalingsbalans van het land ziet er slecht uit. Er is ook veel werkeloosheid. De politieke constellatie kan omschreven worden met: “Een sterk dictatori- aal en nationalistisch regime”. Bovendien heeft men sterk feodale idee‘n over de vrouw, die beslist als ongelijkwaardig aan de man gezien wordt. De regering van Gurindia heeft bepaald, dat buitenlandse vesti- gingen Gurindi‘rs moeten aannemen in alle functies van het bedrijf, met uitzondering van de bedrijfsleider. Men heeft ook een regeringsinspecteur aangesteld, die de gang van zaken in het bedrijf controleert en die maandelijks een rapport moet indienen. Dit rapport moet mede ondertekend worden door de bedrijfsleider, die lid moet zijn van het instituut voor metaalverwerkende ingenieurs te Gurindia. Verschillende HTS-en geven het diploma “Schrootverwerkend Ingenieur” af. De laatste opgerichte is die van Hengelo, opgericht in 1940. De extra vakken waarin gedoceerd wordt zijn: Schroctpakken, Drijven en Astrologie. COPYRIGHT NPI Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist, Telefoon 03404-20044, Fax 03404-12770. NPI - Instituut voor Organisatie Ontwikkeling SELECTIE-OEFENING “Nadere informatie voor u” 1958.764.E TS/LG Uw groep bestaat uit een aantal managers van een Nederlands metaalverwerkend bedrijf met vestigingen over de gehele wereld. U komt bijeen om een manager te selecteren. Deze manager kunt u niet in een sollicitatiegesprek ontmoeten, daar de reiskosten te hoog worden. U bent daardoor gedwongen af te gaan op die gegevens, welke u op papier verstrekt worden. Andere gegevens staan u niet ter beschikking. De reden voor deze selectie is, dat uw bedrijf, dat schroot verwerkt, besloten heeft een schrootverwerkend bedrijf te vestigen in het land Gurindia. De manager/bedrijfsleider van dat bedrijf moet nu door u gekozen worden uit de bijgaande lijst van kandidaten. Verdere informatie welke u nodig hebt is, dat het land Gurindia een oosters land is, dat behoort tot de ontwikkelingslanden. Het land heeft een zeer warm klimaat. Ook is er geen spoorweg- net van enige betekenis. De betalingsbalans van het land ziet er slecht uit. Er is ook veel werkeloosheid. De politieke constellatie kan omschreven worden met: “Een sterk dictatori- aal en nationalistisch regime”. Bovendien heeft men sterk feodale idee‘n over de vrouw, die beslist als ongelijkwaardig aan de man gezien wordt. De regering van Gurindia heeft bepaald, dat buitenlandse vesti- gingen Gurindi‘rs moeten aannemen in alle functies van het bedrijf, met uitzondering van de bedrijfsleider. Men heeft ook een regeringsinspecteur aangesteld, die de gang van zaken in het bedrijf controleert en die maandelijks een rapport moet indienen. Dit rapport moet mede ondertekend worden door de bedrijfsleider. Niemand van de Gurindische staf of medewerkers kan een andere taal lezen of schrijven dan zijn eigen, het Gurindisch. Verschillende HTS-en reiken het diploma “Schrootverwerkend Ingenieur” uit, nodig voor het lidmaatschap van het instituut voor metaalverwerkende ingenieurs in Gurindia. Bovendien moet men het vak Drijven gedaan hebben en er een examen met goed gevolg in hebben afgelegd om het diploma “Schrootverwerkend Ingenieur” te krijgen, dat voldoet aan de eisen gesteld in Gurindia voor het lidmaatschap van het instituut voor metaal- verwerkende ingenieurs. De HTS van Tilburg doceert nog: Schrootpakken, Drijven, Las- techniek en Astrologie. COPYRIGHT NPI Valckenbosehlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist, Telefoon 03404-20044, Fax 03404-12770. NPI - Instituut voor Organisatie Ontwikkeling SELECTIE-OEFENING “Nadere informatie voor u” COPYRIGHT NPI Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist, Telefoon 03404 - 20044, Fax 03404 - 12770. 1958.764.F TS/LG Uw groep bestaat uit een aantal managers van een Nederlands metaalverwerkend bedrijf met vestigingen over de gehele wereld. U komt bijeen om een manager te selecteren. Deze manager kunt u niet in een sollicitatiegesprek ontmoeten, daar de reiskosten te hoog - worde n. U be nt da ar do or ge dw on ge n a f t e g a a n o p d i e gegevens, welke u op papier verstrekt woorden. Andere gegevens staan u niet ter beschikking. De reden voor deze selectie is, dat uw bedrijf, dat schroot verwerkt, besloten heeft een schrootverwerkend bedrijf te vestigen in het land Gurindia. De manager/bedrijfsleider van dat bedrijf moet nu door u gekozen worden uit de bijgaande lijst van kandidaten. Verdere informatie welke u nodig hebt is, dat het land Gurindia een oosters land is, dat behoort tot de ontwikkelingslanden. Het land heeft een zeer warm klimaat. Ook is er geen spoorweg- net van enige betekenis. De betalingsbalans van het land ziet er slecht uit. Er is ook veel werkeloosheid. De politieke constellatie kan omschreven worden met: “Een sterk dictatori- aal en nationalistisch regime”. Bovendien heeft men sterk feodale idee‘n over de vrouw, die beslist als ongelijkwaardig aan de man gezien wordt. De regering van Gurindia heeft bepaald, dat buitenlandse vesti- gingen Gurindi‘rs moeten aannemen in alle functies van het bedrijf, met uitzondering van de bedrijfsleider. Men heeft ook een regeringsinspecteur aangesteld, die de gang van zaken in het bedrijf controleert en die maandelijks een rapport moet indienen. Dit rapport moet mede ondertekend worden door de bedrijfsleider. Geen enkele regeringsinspecteur kan een andere taal spreken, lezen of schrijven dan zijn eigen, het Gurindisch. Verschillende HTS-en reiken het diploma “Schrootverwerkend Ingenieur” uit. Het is niet mogelijk in Gurindia een functie van enige betekenis te bekleden, wanneer men niet Astrologie gestudeerd heeft. De grootste HTS is die van Amsterdam, die ook nog de vakken: Schrootpakken, Astrologie, Thermodynamica en Drijven doceert. ¥¥¥¥¥0 ¥ 0 c0 Ci .. % ¥ e - - 1 E-i g 0 'd 0 0 ¥ ¥ E1.0 'd g *1 - D ' H .r - I - P - r t CH CD CD H C gt 1-q 0 0 ! ¥ ¥ a) 0 ZIO a) N 0 > O 0 *1 - ) f.1 rd F-I -H d H > N d ¥.-1 P 9 - 2 E l F - i o g 0-, g 0 0 a) > a) LIO g (Y) -P 'd M N F-1 F-1 H a) a3 a) r-i a) cd -P a3 o *1 – D l 0 El al 'd 0 s- Ft g 020) 0 -P H “ ei al g d 1 P 'd cd CD CD M F-1 g 1-4 a3 H M _- a3 a) ttO -I - D H 0 0 ,M P ¥-1 C\ ,M E ¥ ,M O g CD ;-I * 1– J al ¥,–i -P al N a) rel P ;-1 a) 03 g - P a) al .r - 2 . , 1 g r d ¥ Ô.0 CD F - 1 'd g 1–1 0 H a) .–M 0 a) > O a) a) a) rd r–1 g ,–M <D a) ;-1 dl ¥M 0 a) 0 (3 1-1 .,-1 F-1 03 > a) +) (b ETC) g a3 0 0 rn tÑ F-i e) 02 -H +) CO k 0) ¥ -P a) -P M a) 0) g -r-J o 0 o ¥r) 9-1 'd F-1 a3 rel 0 -H H ,–1 N CD o a3 g m ¥-m > ¥r - D W i g g a i 0 > 'd a) N al > rd H 1 , c - \ * , 9 - - - J 0 F - 1 s— a) H 0 (1) g -P F-i g -P a) Ca n ¥r-1 ;4 g ca F-I Cl) -H g -H o O CD a) a3 F: 41 O H , 0 0 a3 rel ,W a) 0 iÑi ¥,-1 ril 1-1 ß a) E119 H d a) nd 0 rel ,–1 F-1 -P 1- 0 1 91 M d Cl) F-1 F-1 CT3 Cd -H A- ) g M g . %1 0 ãI a) O to 0 -H ta gl rel k) .- > CD g C E cs3 kt) -H ,—i 0 Fl ta -H F - i a ) r - - 1 0 . H g n3 kiD F-1 H g a) > g ed Pi g F-I a) d -H a) a) ril M 01 P W P SELECTIE-OEFENING Italiaan Nationaliteit COPYRIGHT Oplossing Gurindisoh Gurindisch Nederlands Gurindisch Gurindisch Gurindisch Gurindisch Groeneveld Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands

selectie-oefening.txt · Last modified: 2018/10/03 06:08 (external edit)